Logo Martijne

Martijne Interieur

foto1 foto2

Ideeënwedstrijd Woondroom Den Haag

Plaatsing: eerste prijs is categorie 'professioneel'
Organisatie: Dag van de Architectuur Den Haag
Datum uitreiking: 2 juni 2018

We zijn de gelukkige winnaars van de ideeënwedstrijd 'Woondroom Den Haag'!

Gevraagd werd inzicht te geven in de toekomstige mogelijkheden en slimme ideeën voor het wonen in de stad Den Haag.

Gedeeld wonen
Als interieurvormgevers trekt het onderwerp van ‘de ideale woondroom’ ons natuurlijk uitermate aan. Maar daarnaast hebben wij als jonge stadse ondernemers ook een persoonlijk belang in deze kwestie.

Naar ons inziens zijn er 3 uit het oog springende knelpunten waar starters in Den Haag tegenaan lopen. Woningnood, hoge prijzen en gebrek aan semi-private buitenruimte. Dit alles door de toestroom van nieuwe stedelingen en groei van de stad.

Maar wat als we hier onze kracht van maken? Als we kracht uit het collectief halen en functies gaan delen, besparen we ruimte en drukken we de kosten.

We pleiten dan ook voor een vernieuwde woonvorm waarbij meer gebruik wordt gemaakt van gedeelde functies en hiermee efficiënter ruimtegebruik.

Deze kunnen worden gezien als moderne wasserettes, flexcafé’s en semi-private buitenruimte in de vorm van daktuinen. Extra ruimtes kunnen worden toegevoegd welke tijdelijk kunnen worden gehuurd.
Zo ook kan een tweede schil worden toegevoegd waarbij een verdiepte galerij dient als gemeenschappelijke ontmoetingsplaats.

Door deze vorm van verdichting kunnen zowel de openbare als private ruimtes ruimer worden opgezet.
Eveneens ontstaan hierdoor nieuwe hotspots waarbij door de hoge betrokkenheid van omwonenden het collectiviteitsgevoel wordt vergroot.